صفحه اصلی  >  صفحات لینکهای میانی  >   ثبت اطلاعات سازندگان و پیمانکاران

سازندگان(داخلی)

نام شرکت:
نام قدیم:
نام شرکت اصلی (مادر):
نام شرکتهای فرعی:
سازنده داخلی:حقوقی
حقیقی(چنانچه سازنده فرد حقیقی می باشد.لازم است این پرسشنامه را متناسب با اطلاعات خویش تکمیل نماید.)
شناسه ملی:
آدرس دفتر مرکزی:
کدپستی:
آدرس دفتر فروش:
صندوق پستی:
آدرس و مشخصات شعبه ها:(داخل و خارج کشور)
تلفن
نمابر
پست الکترونیکی(E-MAIL)
آدرس سایت(WEBSITE)
آدرس کارخانه:
کد پستی:
ادرس انبار/انبارها(کروکی ضمیمه گردد):
صندوق پستی:
تلفن:
نمابر:

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد