شرکت مهندسی برسو با هدف مشاوره، طراحی و مهندسی پروژه های صنعتی و معدنی در سال 1372 آغاز بکار نمود و زمینه اصلی فعالیت های آن در این سال ها فلزات اساسی صنایع معدنی بوده است و طی قریب به 20 سال گذشته کارنامه درخشانی را از خود بجا گذاشته است.

فولاد
·          توليد كنستانتره سنگ آهن
·          گندله سازي
·          انباشت، برداشت و انتقال مواد
·          احياي مستقيم سنگ آهن
·          انتقال و شارژآهن اسفنجي داغ
·          ذوب و ريخته گري مداوم
·          نورد گرم (محصولات تخت و مقاطع و لوله)
·          نورد سرد، توليد ورق گالوانيزه، رنگي و قلع اندود

مس
روي
ساير فلزات رنگي