صفحه اصلی  >  خدمات  >  زمینه فعالیت  >  نفت، گاز و پتروشیمی
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 

این شرکت با توجه به تجربیات خود و با همکاری شرکتهای صاحب نام و با تجربه بین المللی آماده ارائه خدمات مشاوره مهندسی، نظارت و مدیریت پیمان برای طرح ها و پروژه های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می باشد. به ویژه آنکه پروژه های تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم با گاز طبیعی، مشابهت تام با واحدهای شیمیایی، پالایشگاهی و پلنت های نفتی دارد. 
شرکت برسو تاکنون به بیش از 15 پروژه احیای مستقیم ارائه خدمات مهندسی نموده است که سه واحد از آنها در حال بهره برداری و 4 واحد دیگر در حال نصب می باشند.

پتروشیمی 
پالایشگاه
تاسیسات زیربنایی و جانبی پالایشگاههای نفت، گاز و صنایع پتروشیمی

سیستم های کمکی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
ایستگاه تقلیل فشار گاز




کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد