صفحه اصلی  >  خدمات  >  گستره خدمات  >  تهبه اسناد و برگزاری مناقصات داخلی و بین المللی

شرکت مهندسی برسو با پشتوانه و تجربه برگزاری ده ها مناقصه بین المللی و داخلی در زمینه واحدهای مختلف صنعت فولاد و واحد های جانبی با  کیفیت ترین و حرفه ای ترین خدمات را در این زمینه به کارفرمایان محترم ارائه مینماید

آماده سازی اسناد مناقصه 
 • آماده سازی اسناد فنی
 • آماده سازی اسناد مناقصه
 • آماده سازی اسناد فنی قراردادی تکمیلی

برگزاری مناقصه های داخلی و بین المللی
 • دعوتنامه
 • معرفی پروژه
 • مذاکرات قراردادی و فنی
 • آماده سازی مدل ارزیابی

بررسي و ارزيابي پيشنهادها
 • ارزیابی پیشنهادات فنی
 • ارزیابی پیشنهادات مالی و بازرگانی
 • گزارش نهایی
 • هدایت مذاکرات قراردادی
 • همکاری با کارفرما برای مذاکره و عقد قرارداد با برنده مناقصه

شرکت مهندسی برسو با پشتوانه و تجربه برگزاری ده ها مناقصه بین المللی و داخلی در زمینه واحدهای مختلف صنعت فولاد و واحدهای جانبی با کیفیت ترین و حرفه ای ترین خدمات را در این زمینه به کارفرمایان محترم ارائه نموده است.
پیشنهادات فنی و قراردادی بسیاری تا کنون توسط کارشناسان خبره شرکت مهندسین مشاور برسو مورد بررسی دقیق و ارزیابی قرار گرفته است.طی جلسات فشرده فنی و قراردادی با پیمانکاران مطرح بین المللی و داخلی در خصوص تکنولوژی پیشنهادی، راهکارهای مهندسی ارائه شده، مشخصات فنی تجهیزات و سایر موارد بحث و مذاکره می گردد و نهایتاً ارزیابی فنی پیشنهادات بر اساس معیارها و پارامترهای کلیدی و تاثیر گذار طبق الگوی مصوب انجام و امتیاز فنی هر پیشنهاد تعیین میگردد.  ارائه خدمات در این زمینه تا مرحل عقد قرارداد با برنده مناقصه انجام می پذیرد.


کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد