صفحه اصلی  >  خدمات  >  گستره خدمات  >  مطالعات تکنولوژی

در چرخه حیات پروژه ها که شامل مراحل بررسی و انتخاب طرح/ پروژه، طراحی، طرحریزی و برنامه ریزی اجرای پروژه، احداث و بهره برداری در دوره زمانی که ادامه کار بهره برداری توجیه اقتصادی داشته باشد مطالعات تکنولوژی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.شرکت مهندسی برسو با تکیه بر تجربیات ارزشمند خود و همچنین سرمایه های انسانی متخصص و با تجربه، از صلاحیت و قابلیت بالایی را در ارائه خدمات مطالعات تکنولوژی  بهره مند است.

مطالعات تکنولوژی برای انتخاب بهترین تکنولوژی در مرحله بررسی و ارزیابی و انتخاب طرحها/پروژه ها

مطالعات تکنولوژی در مرحله طرحریزی و برنامه ریزی طرحها/پروژه ها

مطالعات تکنولوژی در مرحله تامین، ساخت و ساز و نصب و راه اندازی

مطالعات تکنولوژی در مرحله  بهره برداری  جهت ارتقاء بهره وری و عملکرد

مطالعات تکنولوژی برای پروژه های بهبود و توسعه

مطالعات تکنولوژی در زمینه مدیریت انرژی

مطالعات تکنولوژی  در زمینه مهندسی ارزشکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد