صفحه اصلی  >  خدمات  >  گستره خدمات  >  نظارت و بازرسی فنی
​نظارت کارگاهی

فرایند نظارت کارگاهی به عنوان مجموعه فعالیتهایی که در گروه فرایندی اجرای پروژه ها برای حصول اطمینان از کفایت کمیت و کیفیت  کارهای در دست اقدام صورت می پذیرد اهمیت بسیار زیادی دارد و به عبارت دیگر بخشی از فعالیتهای کنترل و تضمین کیفیت می باشد که در مورد فعالیتهای اجرایی مد نظر قرار می گیرد. در مرحله اجرای پروژه ها، تیم دستگاه نظارت متشکل از مهندسان و متخصصان با تجربه در محل اجرای پروژه مستقر شده و بر اساس نقشه ها و مدارک فنی طراحی شده مرتبط با اجرا و با استفاده از چک لیستهای نظارتی بر فعالیتهای اجرایی بطور مداوم نظارت داشته تا ازصحت و کفایت فعالیتها اطمینان حاصل گردد


​بازرسی فنی

شرکت مهندسی برسو با در اختیار داشتن بازرسان ذیصلاح و با سابقه همچنین دفاتر بازرسی مقیم در شهر های اصفهان، اهواز و اراک خدمات

بازرسی فنی و کمک به تسریع فرایند عملیات ساخت و حمل تجهیزات اعم از داخلی و خارجی را به کارفرمایان محترم ارائه مینماید

  • شناسایی و ارزیابی توان و صلاحیت پیمانکاران ساخت ماشین آلات و تجهیزات

  • به روز آوری پایگاه اطلاعاتی پیمانکاران دارای توان و صلاحیت ساخت ماشین آلات و تجهیزات

  • معرفی پیمانکاران معتبر و ذیصلاح  در زمینه ساخت  و تامین ماشین آلات و تجهیزات به مشتریان

  • بازرسی فنی ماشین آلات و تجهیزات و سازه های مورد نیاز طرح ها/پروژه ها در داخل کشور

  • بازرسی فنی ماشین آلات و تجهیزات و سازه های مورد نیاز طرح ها/پروژه ها در خارج کشور

  • بررسی، اصلاح و تایید مدارک فنی ماشین آلات و تجهیزات و سازه های مورد نیاز طرح ها/پروژه ها

  • پیگیری و کنترل مراحل تامین و ساخت ماشین آلات و تجهیزات و سازه های مورد نیاز طرح ها/پروژه ها در داخل و خارج کشورکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد