صفحه اصلی  >  معرفی شرکت  >  منابع انسانی  >  رزومه مدیران

فرزاد فرخ نیا
مدیر ارشد پروژه ها

نیما عرشی
مدیر ارشد پروژه ها


عطارد گودرزی
مدیر ارشد پروژه ها
مدیر پروژه طرح گل گهر
مدیر پروژه فولاد بافت
مدیر پروژه ها گندله سازی صبانور
                                   
جواد شیبانی

مدیر واحد قراردادها
مشاور مدیر عامل در امور بازاریابی مناقصات و قراردادها

                                  
حسین حامدی نژاد

مدیر واحد طراحی کارخانه


بهروز دانیالی
مدیر واحد هماهنگی مهندسی 
مدیر واحد فرآیند

محمد پیروزنیا

مدیر واحد مطالعات فنی و مشاوره سرمایه گذاری


علیرضا قماشی
مدیر پروژه تربت حیدریه
مدیر امور نظارت عالیه 
مدیر پروژه زیر ساخت و احیا فولاد بوتیا

مهدیقلی نادعلی
مشاور مدیرعامل

معصومه مسکین فام
مدیر واحد تحقیق و توسعهکیوان بهرامی
مدیر پروژه گهرزمین
مدیر واحد تضمین کیفیت و آموزش
مدیر واحد بازاریابی

عباسعلی نیک منش
مشاور امور حسابرسی داخلی و مشاوره مالی و اداری

حسینعلی شهابی
مدیر واحد بازرسی
مدیر پروژه فولاد هرمزگان

محمد نجومی
مدیر پروژه صبا فولاد

رامتین جمالی
مدیر پروژه فولاد بوتیا

علی محمد منفرد
مدیر پروژه یزد یک

مصطفی سردارآبادی
مدیر پروژه گندله سازی بوتیا

کوروش فرخندی
مدیر پروژه فرآوری گهرزمین

سیامک اسکندری
مدیر پروژه قائن

مدیر پروژه فرآوری و گندله سازی سنگان
مدیر پروژه گندله سازی سابیر


                                                                                                    <صفحه بعد>

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد