صفحه اصلی  >  معرفی شرکت  >  منابع انسانی  >  رزومه مدیران
       

http://barsoo.com/UserImage/Manager/Farokhniya-2.jpgفرزاد فرخ نیا

                     مدیرارشد پروژه‌ها

F.Farrokhnia@barsoo.com                     

http://barsoo.com/UserImage/Manager/Ershadmanesh-2.jpgبهزاد ارشادمنش

                      مشاور مدیرعامل

b.ershadmanesh@barsoo.com                     

http://barsoo.com/UserImage/Manager/sardarabadi.jpgمصطفی سردارآبادی

                     مدير پروژه گندله سازی بوتیا

m.sardarabadi@barsoo.com                   

 کورش فرخندی

                      مدیر پروژه فرآوری گهرزمین

Farkhondi@barsoo.com                     

http://barsoo.com/UserImage/Manager/sheibani.jpgجواد شیبانی

                  مدیر امور بازاریابی و مناقصات و قراردادها  

j.sheibani@barsoo.com                 

http://barsoo.com/UserImage/Manager/Eskandari-2.jpgسیامک اسکندری

                     مدیر پروژه فولاد قائن

s.eskandari@barsoo.com                    

http://barsoo.com/UserImage/Manager/Goodarzi-2.jpgعطارد گودرزی

                      مدیر پروژه طرح گل گهر

                      مدیر پروژه فولاد بافت

                      مدیر پروژه گندله سازی صبانور  

                     a.goudarzi@barsoo.com 

http://barsoo.com/UserImage/Manager/monfared.jpgعلی محمد منفرد

                      مدیر پروژه یزد
I    

                     a.monfared@barsoo.com

http://barsoo.com/UserImage/Manager/bahrami.jpgکیوان بهرامی

                    مدیر پروژه گهرزمین

                    مدیر واحد تضمین کیفیت و آموزش

                     k.bahrami@barsoo.com

http://barsoo.com/UserImage/Manager/Arshi-2.jpgنیما عرشی

                     مدیر ارشد پروژه ها 

                     n.arshi@barsoo.com

<صفحه بعد>

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد