صفحه اصلی  >  معرفی شرکت  >  منابع انسانی  >  رزومه مدیران
       
 
http://barsoo.com/UserImage/Manager/Farokhniya-2.jpg
 فرزاد فرخ نیا

مدیر ارشد پروژه ها                                                           
F.Farokhnia@barsoo.com
http://barsoo.com/UserImage/Manager/Arshi-2.jpg

 نیما عرشی

مدیر ارشد پروژه ها   
                                    
    
n.arshi@barsoo.com
http://barsoo.com/UserImage/Manager/Goodarzi-2.jpg
 عطارد گودرزی

مدیر ارشد پروژه ها
مدیر پروژه طرح گل گهر
مدیر پروژه فولاد بافت
مدیر پروژه گندله سازی صبا نور
a.goudarzi@barso.com
http://barsoo.com/UserImage/Manager/sheibani.jpg
 جواد شیبانی

مدیر واحد قراردادها
مشاور مدیر عامل در امور بازاریابی مناقصات و قراردادها

j.sheibani@barsoo.com
http://barsoo.com/UserImage/Manager/Hamedinejad-2.jpg
 حسین حامدی نژاد

مدیر واحد طراحی کارخانه

h.hamedinejad@barsoo.com
 http://barsoo.com/UserImage/Manager/Daniyali-2.jpg
 بهروز دانیالی

مدیر واحد هماهنگی مهندسی
مدیر واحد فرآیند
b.daniali@barsoo.com
 http://barsoo.com/UserImage/Manager/Piroozniya-2.jpg
  محمد پیروزنیا


مدیر واحد مطالعات فنی و مشاوره سرمایه گذاری

m.pirouznia@barsoo.com
 http://barsoo.com/UserImage/Manager/Ghomashi-2.jpg
 علیرضا قماشی

مدیر پروژه تربت حیدریه
مدیر امور نظارت عالیه 
مدیر پروژه زیر ساخت و احیا فولاد بوتیا
a.ghomashi@barsoo.com
 
 مهدیقلی نادعلی

مشاور مدیر عامل

m.nadali@barsoo.com
 
 معصومه مسکین فام

مدیر واحد تحقیق و توسعه

m.meskinfam@barsoo.com
 http://barsoo.com/UserImage/Manager/bahrami.jpg
  کیوان بهرامی

مدیر پروژه گهرزمین 
مدیر واحد تضمین کیفیت و آموزش
مدیر واحد بازاریابی
k.bahrami@barsoo.com
 
 عباسعلی نیک منش

مشاور امور حسابرسی داخلی و مشاوره مالی و اداری


a.nikmanesh@barsoo.com
 http://barsoo.com/UserImage/Manager/Shahabi.jpg
 حسینعلی شهابی

مدیر واحد بازرسی
مدیر پروژه فولاد هرمزگان

h.shahabi@barsoo.com
 
 محمد نجومی

مدیر پروژه صبا فولاد


m.nojoumi@barsoo.om
 
 رامتین جمالی

مدیر پروژه فولاد بوتیا

r.jamali@barsoo.com
 http://barsoo.com/UserImage/Manager/monfared.jpg
 علی محمد منفرد

مدیر پروژه یزد 1

a.monfared@barsoo.com
 http://barsoo.com/UserImage/Manager/sardarabadi.jpg
 مصطفی سردارآبادی

مدیر پروژه گندله سازی بوتیا

m.sardarabadi@barsoo.com
 
 کوروش فرخندی

مدیر پروژه فرآوری گهرزمین

Farkhondi@barsoo.com
 http://barsoo.com/UserImage/Manager/Eskandari-2.jpg
 سیامک انصاری

مدیر پروژه قائن

S.eskandari@barsoo.com
 
 محمد کاظم قهرمانپور

مدیر پروژه فرآوری و گندله سازی سنگان
مدیر پروژه گندله سازی سابیر
m.ghahramanpoor@barsoo.com


کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد