صفحه اصلی  >  انتشار کارهای تحقیقاتی در حال انجام شرکت در حوزه فناوری نانو در فصلنامه معدن اسفند ماه 95
انتشار کارهای تحقیقاتی در حال انجام شرکت در حوزه فناوری نانو در فصلنامه معدن اسفند ماه 95 انتشار کارهای تحقیقاتی در حال انجام شرکت در حوزه فناوری نانو در فصلنامه معدن اسفند ماه 95 (تعداد بازدید : 5110)

آغاز به کار کمیته تخصصی نانوفناوری و معدن در خانه معدن ایران بهترین بهانه برای برپایی این میزگرد با حضور جمعی از استادان و محققان فناوری پیشرفته نانو و مدیران و کارشناسان دستگاه های سیاست گذار و بنگاه های معدنی کشور است. رشد پایدار صنعتی و از جمله در حوزه معدن و صنایع معدنی، در بلندمدت، تنها از طریق دستیابی به فناوری های پیشرفته اندازهگیری می شود. فناوری پیشرفته، مهم ترین مولفه دستیابی به توسعه است. و عامل تبدیل مزیت نسبی به مزیت رقابتی که حتما نیاز به تحقیق و توسعه، مهارت های پیشرفته و برگزاری دوره های یادگیری بلندمدت دارد .
سرمایه گذاری ناکافی در این امر تحقیق و توسعه و جذب فناوری پیشرفته، کشور ما را تنها به عنوان مرکزی که منابع غنی معدنی دارد پرجذبه می سازد که حاصل نهایی آن به طور طبیعی صنعتی شدن نیست .
هدف ما از تشکیل این میزگرد جست و جوی راهکارها و راه حل های عملی برای سرمایه گذاری و به کارگیری فناوری پیشرفته نانو در حوزه های مختلف معدنی است .


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
منبع :



کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد