صفحه اصلی  >  معرفی شرکت  >  تالار افتخارات  >  گواهینامه های عضویت و صلاحیت
List گواهینامه های عضویت و صلاحیت

ISO2015

ISO2015
گواهینامه عضویت در انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

گواهینامه عضویت در انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
ISO9001

ISO9001
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره ​

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره ​
پروانه خدمات مهندسی وزارت صنایع و معادن

پروانه خدمات مهندسی وزارت صنایع و معادن
گواهینامه رتبه و گرایش های تخصصی​

گواهینامه رتبه و گرایش های تخصصی​
 گواهینامه صلاحیت انجام خدمات پیش مهندسی از بانک صنعت و معدن

گواهینامه صلاحیت انجام خدمات پیش مهندسی از بانک صنعت و معدن

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد