صفحه اصلی  >  معرفی شرکت  >  منابع انسانی  >  رزومه مدیران

فرزاد فرخ نیا
مدیر ارشد پروژه ها

نیما عرشی
مدیر ارشد پروژه ها


عطارد گودرزی
مشاور مدیرعامل 
                                   
جواد شیبانی

مشاور مدیر عامل در امور بازاریابی
مناقصات و قراردادها

                                  
حسین حامدی نژاد

مدیر واحد طراحی کارخانه


بهروز دانیالی
مدیر واحد هماهنگی مهندسی 
مدیر واحد فرآیند

محمد پیروزنیا

مدیر واحد مطالعات فنی و مشاوره سرمایه گذاری


علیرضا قماشی
مدیر ارشد پروژه ها
مدیر امور نظارت عالیه
مدیر پروژه


مهدیقلی نادعلی
مشاور مدیرعامل

معصومه مسکین فام
مدیر واحد تحقیق و توسعهکیوان بهرامی
مدیر پروژه 
مدیر واحد تضمین کیفیت و آموزش
مدیر واحد بازاریابی

عباسعلی نیک منش
مشاور امور حسابرسی داخلی و مشاوره مالی و اداری

حسینعلی شهابی
مدیر واحد بازرسی
مدیر پروژه 

محمد نجومی
مدیر پروژه 

رامتین جمالی
مدیر پروژه 

علی محمد منفرد
مدیر پروژه 

مصطفی سردارآبادی
مدیر پروژه 

سیامک اسکندری
مدیر پروژه 


مدیر پروژه 

 
                                                                                                    <صفحه بعد>

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد