صفحه اصلی  >  معرفی شرکت  >  منابع انسانی  >  معرفی مدیران برسو 1
فرزاد صفاری
مدیر واحد تاسیسات

پیام خندانی فومنی
جانشین مدیر واحد نظارت عالیه
مدیر واحد عمران و معماری


             محمد طاهر شایسته فر
            مدیر واحد اتوماسیون و ابزار دقیق

فرناز نیک نام
مدیر واحد برق


امیر طاهری جعفری
مدیر واحد مکانیک
مدیر پروژه

مهرداد عزیزی
مدیر واحد حسابداری


حمید شاکر
مدیر امور اداری

رضا متاجی
رئیس بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات

امین کاکولکی
رئیس بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه


پیام شمس
رئیس بخش پایگاه دانش



احمد قطبی راوندی
مدیر پروژه 

                                  سید طالب آهو قلندر
                              سرپرست دستگاه نظارت 



حسینعلی خزان
سرپرست دستگاه نظارت 


نیما سلاجقه
سرپرست دستگاه نظارت 


میثم اکبرین
سرپرست دستگاه نظارت 


 شهرام احمدی
سرپرست دستگاه نظارت 


   
                                                                                                   <صفحه قبل>

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد