صفحه اصلی  >  معرفی شرکت  >  منابع انسانی  >  معرفی نفرات کلیدی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته/مقطع تحصیلی

تاریخ اخذ مدرک

سابقه کار مفید (سال)

کل

در این شرکت

1  ایرج صالحی  رئیس هيئت مديره و مدیرامورفنی مهندسی و تکنولوژی  کارشناس ارشد مهندسی مکانیک حرفه ای مدیریت پروژه (PMP )  1358 41 25
2 فرزاد فرخ نیا  مدیر ارشد پروژه ها  کارشناس مهندسی عمران  1358  40 12
3  جواد شيباني مشاور مدیرعامل در
امور بازاریابی مناقصات
و قراردادها  
کارشناس مهندسی صنايع   1361 42 12
4 نیما عرشی  مدیر ارشد پروژه ها  کارشناس مهندسی عمران مدیریت حرفه ای 
پروژه (PMP PgMp
1370 27 17
5 عطارد گودرزی   مشاور مدیرعامل   کارشناس مهندسی متالورژی   1373 21 12
علیرضا قماشی   مدیر ارشد پروژه ها
مدیر واحد نظارت عالیه -
مدیر پروژه 
کارشناس ارشد مهندسی عمران   1376  23 10 

7

حسین
حامدی نژاد

مدير واحد طراحي كارخانه

ليسانس مهندسي مكانيك

1346

49

14

8  بهروز دانيالي مدير واحد فرایند و
هماهنگی مهندسی 
کارشناس ارشد مهندسی شيمي  1353  44 14
9 مهدیقلی نادعلی   مشاور واحد مطالعات
 فنی و اقتصادی 
دکترای مهندسی متالورژی   1357 42 14
10 محمد پیروزنیا   مدير واحد مطالعات فنی و مشاوره سرمايه گذاري  کارشناس مهندسی برق   1354 41 7
 11 معصومه مسکین فام   مدیر واحد تحقیق و توسعه  فوق دکترا مهندسی شیمی معدنی    1389   17  13
12  کیوان بهرامی  مدیر پروژه -
مدیر واحد تضمین کیفیت و آموزش - مدیر واحد بازاریابی 
کارشناس مهندسی متالورژی حرفه ای مدیریت پروژه (PMP )   1377 17  10
13 عباسعلی نیک منش   مشاور امور حسابرسی داخلی
و مشاوره مالی و اداری 
 کارشناس حسابداری 1372 25  14
14 حسینعلی شهابی  مدیر پروژه -
مدیر واحد بازرسی  
کارشناس مهندسي مواد   1369 32 10
15  محمد نجومی 
مدیر پروژه  کارشناس مهندسی شیمی   1355 37 4
16 علی محمد منفرد    مدیر پروژه 
کارشناس مهندسی برق   1370 26 15
 17 سيامك اسكندري   مدیر پروژه کارشناس ارشد مهندسی مكانيك حرفه ای مدیریت پروژه (PMP )   1379 24 12
 18  مصطفی سردارآبادی   مدیر پروژه   کارشناس مهندسی مکانیک 1376 21  10
19 محمد طاهر شایسته فر مدیر واحد اتوماسیون و ابزار دقیق  کارشناس مهندسی برق 1378 21 5
 20 رامتین جمالی  مدیر پروژه  کارشناس مهندسی مکانیک  1379 17  11
 21  پیام خندانی فومنی جانشین مدیر واحد نظارت عالیه
مدیر واحد عمران و معماری  
کارشناس ارشد مهندسي عمران    1381 16  12
 22 فرزاد صفاري    مدير واحد تاسيسات و سیالات   کارشناس مهندسی مكانيك (حرارت و سيالات)   1383  12 12
 23   فرناز نیکنام  مدیر واحد برق  کارشناس مهندسی برق   1383 13 10
24 امیر طاهری جعفری 
مدیر واحد مکانیک
مدیر پروژه 
کارشناس مهندسی مکانیک 1388 15 7
 25  رستم شاهوار  کارشناس ارشد عمران  کارشناس ارشد نقشه برداری 1352 37 12
 26  پویا انتخابی  جانشین مدیر هماهنگی
امور فنی و مهندسی 
 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی  1396  14 6
 27  محمد کاظم قهرمانپور  مدیر پروژه  دکتری بیو مکانیک    1389 17 3
 28  مهرداد عزیزی
 مدیر واحد حسابداری  کارشناس حسابداری  1374 29 4
 29  حمید شاکر   مدیر واحد اداری  کارشناس مدیریت صنعتی   1383 12 10
30 امین کاکولکی    رئیس بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه
کارشناس ارشد مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت   1384 14 5
31 رضا متاجی    رئیس بخش فناوری اطلاعات
 کارشناس مهندسی تکنولوژی نرم افزار   1393  11
32    عباس کنعانی 
 جانشین مدیر واحد نظارت عالیه
کارشناس مهندسی صنایع     1356  41
33 علی اکبر احمدی سرپرست دستگاه نظارت کارشناس مهندسی برق 1356 41 2
34  سید طالب آهو قلندر سرپرست دستگاه نظارت

35 احمد قطبی راوندی  مدیر پروژه  کارشناس مهندسی عمران  1378 28 9
 36  حسینعلی خزان  سرپرست دستگاه نظارت   کارشناس مهندسی عمران
1371
26 10
37  شهرام احمدی  سرپرست دستگاه نظارت کارشناس مهندسی شیمی   1378  17
 38 میثم اکبرین  سرپرست دستگاه نظارت کارشناس مهندسی عمران   1382 14  7
 39   نیما سلاجقه سرپرست دستگاه نظارت  کارشناس مهندسی مکانیک  1382  12 9  
40 بابک میرزایی   مدیر پروژه  -
کارشناس واحد بازرسی فنی
کارشناس مهندسی مکانیک  1373 24 8
41  مجید شاه محمدی سرپرست دستگاه نظارت
جانشین مدیر پروژه 
     
42  عباس حسنی  کارشناس ارشد فرایند
کارشناس ارشد مهندسی مواد  1379 20 14
43 پیمان عرشی   کارشناس ارشد معماری
کارشناس ارشد مهندسی معماری
1375 22 14
44 مهرداد سلطانیانی   کارشناس سیستمها و روشها   کارشناسی علوم کامپیوتری   1373  24
45  پیام شمس  رئیس بخش پایگاه دانش  فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی  1370  24  10
46  اسفندیار کیخسروان
کارشناس پروژه   کارشناس مهندسی شیمی
 1370
22
 47 زهرا پور اميني    كارشناس واحد تاسيسات کارشناس مهندسی مكانيك (جامدات)  1378  19 7
 48 یونس وظیفه   کارشناس ارشد واحد فرایند
کارشناس مهندسی مواد  1383  14 7
 49 فرزاد درویش قدیما   کارشناس پروژه  کارشناس ارشد مهندسی صنایع حرفه ای مدیریت پروژه (PMP )  1387  14 6
 50 امیر همایون کوثریه   جانشین مدیر واحد عمران و معماری  دکترای مهندسی عمران  1386  13 9
 51  تینا جورابچی  کارشناس ارشد سازه   کارشناس مهندسی عمران  1379 18 3
52 فاطمه رونق   کارشناس فنی تاسیسات  کارشناس ارشد مهندسی مکانیک    1388 12 10
 53 منیره السادات سجادی  کارشناس برنامه ریزی و
کنترل پروژه   
کارشناس مهندسی صنایع   1384 14 7
 54  پیمان صلاح   کارشناس ارشد برق
کارشناس ارشد مهندسی برق - قدرت  1389 13 4
55  سعید امیری راد   کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه   کارشناس مهندسی صنایع- کارشناس ارشد مدیریت  1382 12
 56  محمدرضا قراگوزلو  جانشین مدیر پروژه  کارشناس مهندسی مکانیک   1386 11 6
 57  مولود سعیدی  کارشناس واحد
بازرسی فنی  
کارشناسی ارشد مهندسی متالوژی   1391
9
58 سپیده سادات دهناد  کارشناس ارشد سیویل  کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی 
حرفه ای مدیریت پروژه (PMP )  
1392 7 6
 59  میلاد رحیمیان  کارشناس فنی واحد مطالعات و مشاوره سرمایه گذاری و واحد بازرسی فنی  کارشناسی ارشد مهندسی مواد     1390  3
60 مجتبی محمودی  کارشناس واحد فرایند   کارشناسی مهندسی مکانیک
1388 9 3
62 پژمان حاذق فطرت جو  جانشین مدیر پروژه پروژه   کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
حرفه ای مدیریت پروژه (PMP )  
1389 13 4
62  امیر حسین امامی
جانشین مدیر پروژه کارشناس مهندسی عمران   1388 8 6
 63  حسین آقاجان پور  کارشناس برنامه ریزی و
کنترل پروژه 
کارشناس مهندسی صنایع    1383  8
64  آرمین میراخوری
کارشناس واحد تاسیسات و سیالات  کارشناس ارشد مهندسی مکانیک  1393 6 6
65 محمدمهدی حاج خضر کارشناس پروژه  کارشناس مهندسی برق - الکترونیک  1391 6 5

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد