صفحه اصلی  >  معرفی شرکت  >  منابع انسانی  >  معرفی نفرات کلیدی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته/مقطع تحصیلی

تاریخ اخذ مدرک

سابقه کار مفید (سال)

کل

در این شرکت

1  ایرج صالحی  رئیس هيئت مديره و مدیرامورفنی و تکنولوژی  کارشناس ارشد مهندسی مکانیک حرفه ای مدیریت پروژه (PMP )  1358 41 25
2 نیما عرشی
مدیر ارشد پروژه ها
کارشناس مهندسی عمران مدیریت حرفه ای 
پروژه (PMP PgMp
1370
29
17
3 عطارد گودرزی
مشاور مدیرعامل 
کارشناس مهندسی متالورژی 
1373
26
12
4 علیرضا قماشی
مدیر ارشد پروژه ها
مدیر واحد نظارت عالیه -
مدیر پروژه
کارشناس ارشد مهندسی عمران  1376
23
10
5

حسین
حامدی نژاد

مدير واحد طراحي كارخانه

ليسانس مهندسي مكانيك

1346

53

14

6  بهروز دانيالي مدير واحد فرایند و
هماهنگی امور فنی و تکنولوژی
کارشناس ارشد مهندسی شيمي  1353  46 14
7 مهدیقلی نادعلی   مشاور واحد مطالعات
 فنی و اقتصادی 
دکترای مهندسی متالورژی   1357 42 14
8 محمد پیروزنیا   مدير واحد مطالعات و مشاوره سرمايه گذاري - مدیر پروژه
کارشناس مهندسی برق   1354 45 7
 9 معصومه مسکین فام   مدیر واحد تحقیق و توسعه  فوق دکترا مهندسی شیمی معدنی    1389   17  13
10 عباسعلی نیک منش   مشاور امور حسابرسی داخلی و مشاوره مالی و اداری   کارشناس حسابداری 1372 27 14
11 حسینعلی شهابی  مدیر پروژه -
مدیر واحد بازرسی  
کارشناس مهندسي مواد   1369 32 10
12  محمد نجومی 
مدیر پروژه  کارشناس مهندسی شیمی   1355 44 4
13 علی محمد منفرد    مدیر پروژه 
کارشناس مهندسی برق   1370 29 15
 14 سيامك اسكندري   مدیر پروژه کارشناس ارشد مهندسی مكانيك حرفه ای مدیریت پروژه (PMP )   1379 24 12
 15  مصطفی سردارآبادی   مدیر پروژه   کارشناس مهندسی مکانیک 1376 23 10
16 محمد طاهر شایسته فر مدیر واحد اتوماسیون
و ابزار دقیق 
کارشناس مهندسی برق 1378 21 5
 17 رامتین جمالی  مدیر پروژه  کارشناس مهندسی مکانیک  1379 24 11
 18  پیام خندانی فومنی جانشین مدیر واحد نظارت عالیه- مدیر واحد طراحی 
کارشناس ارشد مهندسي عمران    1381 18 12
 19 فرزاد صفاري    مدير واحد تاسيسات و سیالات   کارشناس مهندسی مكانيك (حرارت و سيالات)   1383  16 12
20   فرناز نیکنام  مدیر واحد برق  کارشناس مهندسی برق   1383 16 10
21 امیر طاهری جعفری 
مدیر واحد مکانیک
مدیر پروژه 
کارشناس مهندسی مکانیک 1388 15 7
 22 کورش فرخندی
 مدیر پروژه -
جانشین مدیر امور بازاریابی و مناقصات
کارشناس ارشد زمین شناشی 
1377
22
 
23  رستم شاهوار  کارشناس ارشد عمران  کارشناس ارشد نقشه برداری 1352 47 12
24
 پویا انتخابی  جانشین مدیر هماهنگی
امور فنی و مهندسی 
 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی  1396  14 6
25  محمد کاظم قهرمانپور  مدیر پروژه  دکتری بیو مکانیک    1389 17 3
26  مهرداد عزیزی
 مدیر واحد حسابداری  کارشناس حسابداری  1374 29 4
27 علی نوریان
مشاور مدیر عامل در امور سیستمها
کارشناس ارشدمهندسی نرم افزار
 1398 14
8
28  حمید شاکر  مدیر امور پشتیبانی
مدیر واحد اداری 
کارشناس مدیریت صنعتی   1383 16 10
29 امین کاکولکی    رئیس بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه
کارشناس ارشد مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت   1384 15 5
30 رضا متاجی    رئیس بخش فناوری اطلاعات
 کارشناس مهندسی تکنولوژی نرم افزار   1393  11
31   عباس کنعانی 
کارشناس ارشد تامین ملی
کارشناس مهندسی صنایع     1356  44
32 علی اکبر احمدی سرپرست دستگاه نظارت کارشناس مهندسی برق 1356 44 2
33 کسری جعفری
سرپرست دستگاه نظارت کارشناس ارشد مهندسی عمران - مکانیک
1380
19
34 احمد قطبی راوندی  مدیر پروژه  کارشناس مهندسی عمران  1378 28 9
35 امیر همایون کوثریه
 مدیر واحد عمران و معماری
دکتری مهندسی عمران
 1386 13
9
36  حسینعلی خزان  کارشناس ارشد
 کارشناس مهندسی عمران
1371
28 10
37  شهرام احمدی  سرپرست دستگاه نظارت کارشناس مهندسی شیمی   1378  21 8
38 میثم اکبرین  سرپرست دستگاه نظارت کارشناس مهندسی عمران   1382 17  7
 39   نیما سلاجقه سرپرست دستگاه نظارت  کارشناس مهندسی مکانیک  1382  17 9  
40 بابک میرزایی   مدیر پروژه  -
جانشین مدیر واحد مکانیک
کارشناس مهندسی مکانیک  1373 26 8
41 شهریار احمدی
سرپرست دستگاه نظارت
کارشناس مهندسی عمران
 1382  17  
42
حسن جلالی 
سرپرست دستگاه نظارت
کارشناس مهندسی عمران
1372
27
 
43
عبدالامیر پرهام سرپرست دستگاه نظارت
کارشناس مهندسی مکانیک
 1367 32  
44  عباس حسنی  کارشناس ارشد فرایند
کارشناس ارشد مهندسی مواد  1379 20 14
45 پیمان عرشی   کارشناس ارشد معماری
کارشناس ارشد مهندسی معماری
1375 24 14
46 مهرداد سلطانیانی   کارشناس ارشد سیستمها و روشها   کارشناسی علوم کامپیوتری   1373  26
47  پیام شمس  رئیس بخش پایگاه دانش  فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی  1370  29  10
48  اسفندیار کیخسروان
کارشناس پروژه   کارشناس مهندسی شیمی
 1370
29
49 زهرا پور اميني    كارشناس ارشد واحد تاسيسات و سیالات
کارشناس مهندسی مكانيك (جامدات)  1378  21 7
50 یونس وظیفه   کارشناس ارشد واحد فرایند
کارشناس مهندسی مواد  1383  16 7
51 فاطمه رونق
 جانشین مدیر واحد تاسیسات و سیالات
کارشناس ارشد تبدیل انرژی
1388
12
12
52
فرزاد درویش قدیما   کارشناس پروژه  کارشناس ارشد مهندسی صنایع حرفه ای مدیریت پروژه (PMP )  1387  14 6
53
 تینا جورابچی  کارشناس ارشد سازه   کارشناس مهندسی عمران  1379 20 3
54 منیره السادات سجادی  کارشناس برنامه ریزی و
کنترل پروژه   
کارشناس مهندسی صنایع   1384 15 7
 55  پیمان صلاح   کارشناس ارشد برق
کارشناس ارشد مهندسی برق - قدرت  1389 13 4
56  سعید امیری راد   کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه   کارشناس مهندسی صنایع- کارشناس ارشد مدیریت  1382 17
57  محمدرضا قراگوزلو  جانشین مدیر پروژه  کارشناس مهندسی مکانیک   1386 13 6
58  مولود سعیدی  کارشناس واحد
بازرسی فنی  
کارشناسی ارشد مهندسی متالوژی   1391
9
59  میلاد رحیمیان  کارشناس فنی واحد مطالعات و مشاوره سرمایه گذاری و واحد بازرسی فنی  کارشناسی ارشد مهندسی مواد     1390  3
60 مجتبی محمودی  کارشناس واحد فرایند   کارشناسی مهندسی مکانیک
1388 11 3
61 پژمان حاذق فطرت جو  جانشین مدیر پروژه   کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
حرفه ای مدیریت پروژه (PMP )  
1389 13 4
62  امیر حسین امامی
مدیر پروژه
جانشین مدیر پروژه
کارشناس مهندسی عمران   1388 11 6
 63  حسین آقاجان پور  کارشناس برنامه ریزی و
کنترل پروژه 
کارشناس مهندسی صنایع    1383  16
64  آرمین میراخوری
کارشناس ارشد واحد تاسیسات و سیالات  کارشناس ارشد مهندسی مکانیک  1393 6 6
64 محمدمهدی حاج خضر کارشناس پروژه  کارشناس مهندسی برق - الکترونیک  1391 8 5

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد