تبریک به همکار به مناسبت اخذ مدرک حرفه ای مدیریت طرح

بدینوسیله موفقیت همکار محترم آقای مهندس عرشی مدیر ارشد طرح بوتیا بابت اخذ مدرک حرفه ای مدیریت طرح PgMP ،را به ایشان تبریک عرض می نماییم.


۱۳۹۵/۰۶/۲۰
barsoo.com
نام شرکت: