رویدادهای پروژه فولاد بوتیا از نیمه اسفند 1397 تا فروردین 1398

- راه اندازی گرم تجهیزات متریال هندلینگ احیا
- راه اندازی گرم استکر و ریکلایمر
- شروع راه اندازی آزمایشی دی بین ها 
- شروع تست سرد تجهیزات واگن برگردان
۱۳۹۸/۰۱/۱۹
barsoo.com
نام شرکت: