صفحه اصلی  >  معرفی شرکت  >  تالار افتخارات  >  گواهینامه های عضویت و صلاحیت
List گواهینامه های عضویت و صلاحیت

گواهینامه انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران

گواهینامه انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران
گواهینامه انجمن شرکتهای مهندسی  و پیمانکاری

گواهینامه انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری
گواهی عضویت اتاق بازرگانی

گواهی عضویت اتاق بازرگانی
گواهینامه عضویت در کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران

گواهینامه عضویت در کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران
گواهینامه عضویت در انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

گواهینامه عضویت در انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
گواهینامه صلاحیت خدمات مدیریت طرح

گواهینامه صلاحیت خدمات مدیریت طرح
کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
 گواهینامه سیستم کیفیت ایزو ISO9001:2015

گواهینامه سیستم کیفیت ایزو ISO9001:2015

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد