گواهینامه صلاحیت پایه 1 خدمات مهندسی

گواهینامه صلاحیت پایه 1 خدمات مهندسی شرکت مهندسی برسو در رسته فلزات اساسی به همراه گواهینامه مدیریت طرح در صنایع مشابه، در اردیبهشت ماه 1403 تمدید گردید. این گواهینامه تا تاریخ سال 1407 معتبر می­باشد.

گواهینامه صلاحیت پایه 1 خدمات مهندسی شرکت مهندسی برسو در رسته فلزات اساسی به همراه گواهینامه مدیریت طرح در صنایع مشابه، در اردیبهشت ماه 1403 تمدید گردید. این گواهینامه تا تاریخ سال 1407 معتبر می­باشد.

اشتراک گذاری در: 

رویدادهای مرتبط

خاک‌برداری مگا مدول شماره 2 احیا مستقیم شرکت صبا فولاد خلیج فارس

عملیات خاکبرداری و پی کنی کوره و ریفرمر مگا مدول شماره 2 احیا مستقیم شرکت صبا فولاد خلیج فارس در تاریخ 17/04/1403، تحت نظارت شرکت مهندسی برسو، آغاز گردید. پیش بینی می­شود این مگامدول در سه ماهه چهارم سال 1404 به مرحله راه اندازی برسد.